Artykuły
Galeria
GRA
Losowe zdjęcie
O nas
LinkiEKO.naszekalety.euHISTORIA.naszekalety.eu

Znajdź na stronie
Rozkład jazdy Busa
Pogoda
Goście
Wszystkich gości :   72268

Dziś nas odwiedziło :  362

 
Zajrzyj na nasz profil na FBII Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Tarnogórskiego

Temat : II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Tarnogórskiego

Kategoria :  Aktualności       Data : 2014-09-29 01:01:16

Dnia 27 września odbyło się drugie Forum Organizacji Pozarządowych. Reprezentacja Stowarzyszenia w składzie: Izabela Cogiel, Rafał Kocyba, Halina Kryś oraz Jerzy Winszczyk wzięła w nim udział na zaproszenie Starosty Tarnogórskiego Lucyny Ekkert oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego.
    Uroczyste otwarcie Forum odbyło się dnia 22 września i połączone było z otwarciem Spółdzielni Socjalnej "Familia" mieszczącej się przy ulicy Zamkowej 8 w Tarnowskich Górach.  Na konferencji w Starostwie Powiatowym obecni byli Starosta Tarnogórski – Lucyna Ekkert, Wicestarosta Andrzej Elwart, Posłanka na sejm RP Krystyna Szumilas, Radny Rady Powiatu Andrzej Fiała, Radny Województwa Gustaw Jochlik oraz Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.


    Celem forum jak w ubiegłym roku była integracja stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego, prezentacja ich dorobku, wymiana informacji, kontaktów a przede wszystkim nawiązywanie platformy współpracy oraz zachęcenie do aktywności społecznej i promocji dobrych przykładów.
 

Swoją działalność poprzez stoiska z ulotkami, wystawy i prezentacje prócz Naszego Stowarzyszenia zaprezentowało: Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Desantowa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z Ożarowic, Stowarzyszenie „Przyjaciele Liceum” z Radzionkowa, Powiatowy Urząd Pracy z Tarnowskich Gór, Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych z Tarnowskich Gór, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga z Nakła Śląskiego oraz Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalne z Kalet.
 

Jako pierwsza głos zabrała Aniela Jany – przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dowiedzieliśmy się, że na terenie naszego powiatu jest 428 stowarzyszeń W tym 21 fundacji, 261 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 37 stowarzyszeń zwykłych, 70 klubów sportowych oraz 35 uczniowskich klubów sportowych.
  

W następnej kolejności zostały nadane Honorowe Odznaki Zasłużonych. Odznaki te otrzymały osoby wybitne i są one wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Śląskiego oraz Powiatu Tarnogórskiego w kraju. Mają na celu wyróżnienie i docenienie ludzi oraz organizacji z różnych środowisk lokalnych działających na terenie naszego powiatu. Takie wyróżnienie otrzymała Aniela Jany, Andrzej Jońca, Gabriela Kowalska, Krzysztof Miller. Nagrody wręczał Gustaw Jochlik w asyście Barbary Dziuk.
 

Następnie Krystyna Szumilas w swoim krótkim wystąpieniu mówiła o 25 rocznicy wolności samorządowej. Sebastian Nabrzeski - Sekretarz Gminy Zaleszany w wystąpieniu pod tytułem „Wspólnie czy osobno – współpraca NGO z JST” przybliżył nam działalność organizacji pozarządowych działających w Zaleszanach. Gmina Zaleszany jest położona w powiecie stalowowolskim, w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w odległości około 80 km od Rzeszowa. Liczba mieszkańców Gminy wynosi około 10,5 tysiąca ale działa w niej 7 organizacji - 5 Stowarzyszeń oraz 2 Fundacje.
 

Potem głos zabrali panowie: Ireneusz Tomeczek oraz Roman Pełka z Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego z Katowic. Za pomocą prezentacji przedstawili nam wszystkim zgromadzonym materiały o źródłach pozyskiwania grantów z Funduszy Europejskich. Omówili POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Fundusze Norweskie i EOG, Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
    

Po przerwie kawowej i pysznych ciasteczkach wystąpiło Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z mini spektaklem teatralnym ”Wyszkubki”. Tematem przewodnim spektaklu był „Fyjderbal”. Jest to spotkanie po zakończeniu skubania pierza, zwyczaj ten był praktycznie tak obowiązkowy, jak dożynki po żniwach. Bardzo zabawnie wykonany w gwarze śląskiej przez słuchaczy i słuchaczki Uniwersytetu.
    

Przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych Koło z Tarnowskich Gór odczytała  referat pod tytułem  „Niewidomi i słabowidzący z perspektywy widzącego”.  Jako ostatni głos zabrał dr Krzysztof Gwóźdź z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Wykład pozwolił nam poznać historię założonej w 1780 r. przez dwudziestu mieszczan organizacji strzeleckiej, która została reaktywowana w 1997 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie wTarnowskich Górach kontynuuje najlepsze tradycje bogatej przeszłości; angażując się w różnego typu przedsięwzięcia społeczno – kulturalne, krzewi wiedzę historyczną i włącza się w przedsięwzięcia charytatywne.
  

Na koniec Wiceprezes Stowarzyszenia Izabela Cogiel otrzymała z rąk Starosty Lucyny Ekkert oprawione podziękowanie za udział w Drugim Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych.
 

Forum Organizacji Pozarządowych to potrzebne wydarzenie, ponieważ  na co dzień działamy lokalnie a tutaj mamy możliwość nie tylko zaprezentować dotychczasowy dorobek naszej organizacji, ale także nieco się pochwalić oraz poznać ciekawych i niezwykłych ludzi. Uważamy tę sobotę za bardzo udaną. Mieliśmy czas, aby spokojnie porozmawiać o przeróżnych trapiących nas kłopotach o codzienności naszych działań.

 

W Galerii w zakładce Forum 2014 kilka zdjęć autorstwa Izabeli Cogiel oraz Rafała Kocyby.Autor artykułu : Izabela Cogiel
 © Copyright Stowarzyszenie Nasze Kalety 2023

Designed by bambynek.com