Artykuły
Galeria
GRA
Losowe zdjęcie
O nas
LinkiEKO.naszekalety.euHISTORIA.naszekalety.eu

Znajdź na stronie
Rozkład jazdy Busa
Pogoda
Goście
Wszystkich gości :   43715

Dziś nas odwiedziło :  268

 
Zajrzyj na nasz profil na FBPracowity rok 2015.

Temat : Pracowity rok 2015.

Kategoria :  Aktualności       Data : 2016-01-01 16:42:03

Skończył się nam bardzo pracowity rok.

Wiele się działo, otrzymaliśmy od Państwa wiele komentarzy odnośnie naszych przedsięwzięć. Nasłuchaliśmy się pochwał, ale także ostrej krytyki.

Jesteśmy zwykłymi ludźmi, takimi jak Pani czy Pan, mieszkańcami miasta Kalety. W miarę naszych możliwości ( i chęci ) staramy się wymyślać i przeprowadzać przedsięwzięcia, które mają ubarwić nieco szarą rzeczywistość naszego miasta i codzienności. Staramy się promować Kalety na terenie całego kraju, staramy się pracować dla naszej młodzieży, naszych dzieci, nas samych i dla Państwa. Staramy się udowadniać, że chcieć to móc. Czasem nam się to udaje, czasem nie.

Nie, nie zarabiamy na naszych przedsięwzięciach, a wszystkie pełnione funkcje sprawujemy społecznie, oznacza to, że nikt  z nas nie pobiera pensji ani honorarium za prowadzone projekty. Wręcz przeciwnie - płacimy regularnie składki na działalność statutową, a jeśli jest taka potrzeba - przekazujemy darowizny finansowe czy rzeczowe na rzecz danego wydarzenia. Większość z nas ma rodziny, pracę zawodową i dodatkowe zajęcia, ale mimo to znajdujemy czas na działalność społeczną. Wydaje się, że jest to pożyteczne i potrzebne, ale nie dla wszystkich jest takie.

No cóż, czasem pozostaje tylko westchnąć sobie cicho i robić swoje z nadzieją, że robimy to dobrze.

Prezentuję chronologiczny spis najważniejszych, moim zdaniem, przedsięwzięć i działań, które zrealizowaliśmy w roku 2015.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Nasze Kalety

Za rok 2015 r.

 

Stowarzyszenie powstało w 2010r; osobowość prawną otrzymało z dniem 03.01.2011r. wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem 0000374693.

Siedziba tymczasowa Stowarzyszenia to: Kalety ul. Mickiewicza 7

Numer Regon 241835689 i numer NIP 645-252-09-07

Stan członków Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2015 liczy 18 osób.

 

W skład Zarządu II kadencji wchodzą:

Adam Gabryś - Prezes

Izabela Cogiel - Wiceprezes

Radosława Radziwończyk Gabryś - sekretarz

Anna Gansiniec -Skarbnik

Halina Dragon – członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej II kadencji:

Jarosław Gajda – Przewodniczący Komisji

Monika Makles – W-ce przewodnicząca Komisji

Danuta Szczęśniak –członek Komisji

 

 

Kalendarium działalności Stowarzyszenia Nasze Kalety w roku 2015:

 

STYCZEŃ

 • 7 stycznia przekazano tradycyjnego Pana Ciastka na ręce Dyrektora MDK Mariana Lisieckiego z przeznaczeniem na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

 • Zainaugurowano stronę, stworzoną przez Damiana Bambynek, a prowadzoną przez Adama Gabrysia www.historia.naszekalety.eu;

 • obradował Zarząd,wykluczono jedną osobę, przyjęto jedną osobę;

 • Rozpoczęto kolejną zbiórkę makulatury wraz z Firmą WOBET;

 • Sąd rejonowy w Gliwicach zarejestrował stronę ekologiczną eko.naszekalety.eu jako czasopismo, redaktorem naczelnym została Małgorzata Kulisz;

 • ogłoszono nabór do zimowej edycji spotkań z językiem angielskim, przygotowującej do egzaminu gimnazjalnego pod hasłem „Ferie z Angielskim”.

 

LUTY

 • 12 lutego obradował Zarząd;

 • 15 lutego odbył się IV EkoZjazd na Byle Czym; przy licznym udziale uczestników zaprezentowano pojazdy, zjazdów nie było, ze względu na małą ilość śniegu lecz odbył się konkurs na bałwanki. Współorganizatorem wydarzenia był burmistrz miasta, który ufundował nagrodę dla najmłodszego uczestnika. Sponsorami wydarzenia byli: sklep Oliwia, firma REMEX II Tomasza Howaniec, Bistro Casyno Sabina Respondek, Nadleśnictwo Świerklaniec oraz anonimowi mieszkańcy miasta;

 • 27 lutego prezes Stowarzyszenia „Nasze Kalety” Adam Gabryś i wice-prezes Izabela Cogiel wzięli udział w V Cyklicznej Konferencji dotyczącej rozwoju dzielnicy Zielona w sali konferencyjnej Ośrodka Zielona w Zielonej.

 

 

 

MARZEC.

 • Izabela Cogiel opracowała Kalendarium wydarzeń z lat 2011-215

 • W dniu 26 marca wzięliśmy udział w uroczystym wernisażu fotografii Czesława Chrósta.

 

KWIECIEŃ

 

 • Prezes Adam Gabryś, wiceprezes Izabela Cogiel oraz sekretarz Radosława Radziwończyk-Gabryś znaleźli się wśród tegorocznych laureatów Zielonych Czeków. Do nagrody nominował Burmistrz Miasta Kalety, nagroda ma wymiar finansowy

 • Na kwietniowym Zarządzie zdecydowano, że środki otrzymane w ramach Zielonych Czeków zostaną przekazane na organizację V Rodzinnego Grzybobrania.

 

MAJ

 

 • Sekretarz Stowarzyszenia Radosława Radziwończyk-Gabryś wzięła udział w nagraniu audycji Polskiego Radia Katowice „Zielony Telefon”

 • Delegacja Stowarzyszenia w składzie Anna Gansiniec, Radosława Radziwończyk oraz Adam Gabryś wzięła udział w miejskich obchodach Święta 3 Maja składając wiązankę pod pomnikiem Bojowników o Wolność i Demokrację, a następnie uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie Miasta.

 • Zaproszono Stowarzyszenie do współorganizacji dorocznego Święta Zielonej,

 • 14 maja 2015, w siedzibie Stowarzyszenia Nasze Kalety spotkaliśmy się z Panią Redaktor Joanną Opas, aby nagrać informację dotyczącą Święta Zielonej,

 • 15 maja wyemitowana została w PR Katowice audycja na temat Święta Zielonej, a także powstającego w mieście Ichtioparku

 • Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach w dniu 20 maja 2015 r. uchwałą nr 44/173/2015 zdecydował o nieprzyznaniu nam dotacji w  konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 • w dniu 25 maja Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach uchwałą nr 45/179/2015 zdecydował o przyznaniu nam dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nasz projekt miał tytuł „650 lat minęło.”

 

CZERWIEC

 • W dniach 22. i 23. czerwca prezes oraz sekretarz stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniu „Rzecznictwo na rzecz kultury” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, które odbyło się w Radziejowie. Uczestnicy pokryli koszty szkolenia z własnych środków.

 • Przekazano dwie gry „Tropem Dębowego Liścia” na ręce Przewodniczącego Rady Miasta, który wraz z Burmistrzem reprezentował miasto Kalety na VIII Zgromadzenie Ogólne Miast Cittaslow w Abbiategrasso we Włoszech.

 • 30. czerwca Izabela Cogiel, Rafał Kocyba oraz Adam Gabryś odebrali nagrodę EkoAktywni 2015. Do nagrody nominował Burmistrza Miasta Kalety, nagroda wartości 7500 zł zostanie w całości przeznaczona na organizację tegorocznego V Rodzinnego Grzybobrania.

 • 30. czerwca Radosława Radziwończyk-Gabryś oraz Adam Gabryś na zaproszenie Ustrońskiego Klubu Ekologicznego uczestniczyli w uroczystej promocji 14. numeru ustrońskiego Przyrodnika w Ustroniu. W tym numerze zamieszczone zostały dwa artykuły Radosławy Radziwończyk, jeden dotyczący miasta Kalety, a drugi Stowarzyszenia Nasze Kalety. W czasie spotkania odbył się benefis pochodzącego z Kalet Zygmunta Białasa.

 • W czerwcu miało miejsce nieformalne spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia w ogrodzie prezesa, przy ognisku.

 

LIPIEC

 • 21 lipca 2015  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę na realizację zadania publicznego pod tytułem "650 lat minęło".

 • 30 lipca odbyło się robocze spotkanie w Urzędzie Miasta z Burmistrzem. Spotkanie dotyczyło V Rodzinnego Grzybobrania.

SIERPIEŃ

 • Na sierpniowym Zebraniu Zarządu, który obradował 4.sierpnia, poświęconym niemal w całości sprawom organizacyjnym V Rodzinnego Grzybobrania pojawiła się między innymi dyrektor lublinieckiego Domu Kultury, aby omówić szczegóły występu Teatru Po Pracy. Teatr Po Pracy został zaproszony do udziału w imprezie na wniosek mieszkańców miasta.

 • 4 sierpnia sekretarz i prezes stowarzyszenia wzięli udział w warsztatach lokalnej grupy działania Leśna Kraina Górnego Śląska. Został złożony akces to tej grupy.

 

 

WRZESIEŃ

 • w dniach 5 i 6 września odbywało się V Rodzinne Grzybobranie połączone z IV Świętem Truszczycy w Truszczycy. W czasie dwudniowej imprezy trwał na żywo program Polskiego Radia prowadzony przez Red. Wojciecha Skowrońskiego.

W pracach organizacyjnych, przygotowawczych, a także w realizacji wszystkich działań wzięli udział członkowie stowarzyszenia: Anna Gansiniec, Halina Dragon, Mirosław Dragon, Danuta Szczęśniak, Monika Makles, Jarosław Gajda, Jerzy Winszczyk, Izabela Cogiel, Rafał Kocyba, Adam Gabryś i Radosława Radziwończyk-Gabryś.

Wolontariusze: Mirosława Gajda, Klaudia Radziwończyk, Magdalena Gabryś, Mariusz Budzisz,

Tegoroczne dwie nagrody specjalne Prezesa Stowarzyszenia Nasze Kalety przyznano red naczelnemu Tygodnika Gwarek Jarosławowi Myśliwskiemu oraz Prezesowi WFOŚiGW w Katowicach Andrzejowi Pilotowi.

Nagrodą główną był weekend w SPA dla dwojga, nagroda trafiła do pani Anny Ocelok.

 • Wzięto bardzo aktywny udział w akcji zmierzającej do wygrania całodziennej audycji Radia RMF nadawanej z naszego miasta. Akcję zakończono sukcesem, burmistrz miasta promował Grzybobranie jako imprezę organizowaną przez Miasto Kalety.

 • 25 września w Kuczowie odbyło się spotkanie promujące publikację "Dzieje Wioski Kuczów", której autorem jest Piotr Kalinowski. Publikacja ta jest efektem projektu „650 lat minęło. W spotkaniu, oprócz mieszkańców, wziął udział burmistrz miasta oraz przewodniczący rady miasta.

 • 26 i 27 września w ośrodku Zielona oraz Miejskim Domu Kultury odbył się ogólnopolski Zlot Rodzin z Chorobą Perthesa, pod hasłem „Z Perthesem przez Życie” Odbyła się prelekcja lekarza oraz warsztaty z rehabilitantem. Spotkanie zorganizowano dzięki pomocy Burmistrza Miasta Kalety i z jego udziałem.
  W otwarciu uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Ptak. Inicjatorką Zlotu była Radosława Radziwończyk-Gabryś. W organizacji pomagali w roli wolontariuszy Adam Gabryś, Anna Gansiniec, Magdalena Gabryś oraz Jerzy Winszczyk. Spotkanie odnotowały wszystkie lokalne media; tygodnik Gwarek, Polskie Radio Katowice oraz Telewizja Katowice, która nagrała wstawkę do programu Aktualności. Uczestnikami Zlotu były rodziny z całej Polski.

 

PAŹDZIERNIK

 • 3 października odwiedził Stowarzyszenie pan Zygmunt Białas, członek Ustrońskiego Klubu Ekologicznego;

 • za zebraniu zarządu w dniu 3. października zostały podsumowane dotychczasowe przedsięwzięcia; omawiano także zmiany legislacyjne, które zostały przegłosowane w Sejmie. Zdecydowano o nieprzyjmowaniu nowych członków do odwołania, lub, do momentu wyjaśnienia kwestii spornych związanych z prawodawstwem

 • W dniu 6. października na zaproszenie Radosławy Radziwończyk-Gabryś przyjechała do Kalet red. Gabriela Kaczyńska, aby nagrać audycję Eko Ranek, w nagraniu wzięli udział pani Leśniczy Barbara Przybyła, dzieci z przedszkola Mali Odkrywcy oraz burmistrz Klaudiusz Kandzia;

 • 17 października reprezentacja Stowarzyszenia w składzie: Adam Gabryś, Izabela Cogiel, Anna Gansiniec oraz Jerzy Winszczyk wzięła udział w III Forum Organizacji Pozarządowych.

 

LISTOPAD

 • Na spotkaniu zarządu zdecydowano, że tegoroczne pierniczki pieczone w czasie dorocznego Towarzyskiego Pieczenia przekazane zostaną na rzecz Hospicjum Cordis. Wykonany w czasie tego spotkania Pan Ciastek zostanie w tym roku przekazany na licytację na rzecz Hospicjum.

 • 11.listopada, w ramach obchodów Święta Niepodległości, delegacja w składzie: Monika Makles, Radosława Radziwończyk-Gabryś oraz Adam Gabryś złożyła kwiaty pod pomnikiem Bojowników o Wolność i Demokrację. Następnie na zaproszenie burmistrza miasta uczestniczyli w spotkaniu w Sali Sesyjnej urzędu miejskiego.

 • 27. listopada Zarząd Stowarzyszenia na zaproszenie Hospicjum Cordis wziął udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym współpracy przy tegorocznej licytacji na rzecz tej placówki. Spotkanie z udziałem lokalnych mediów odbyło się w siedzibie Hospicjum w Katowicach.

 

GRUDZIEŃ

 • 5. grudnia w siedzibie stowarzyszenia odbyło się IV Towarzyskie Pieczenie Pierniczków, w trakcie którego pojawił się Mikołaj i przekazał każdemu uczestnikowi miły upominek. Prezenty otrzymały także dzieci stowarzyszeniowe. Pieczenie Pierniczków odbywa się z inicjatywy sekretarz stowarzyszenia, która zapewniła wszystkie potrzebne komponenty oraz ufundowała upominki dla wszystkich dzieci.
  W rolę Mikołaja wcielił się Dawid Wolnik, a upominki dla siebie nawzajem przygotowali wszyscy uczestnicy. W trakcie spotkania powstał także tradycyjny Pan Ciastek. Upieczono niemal 800 ciastek, które starannie zapakowane zostały przekazane na rzecz Hospicjum Cordis. W tym roku odwiedził to wydarzenie Burmistrz Miasta Kalety pan Klaudiusz Kandzia oraz przyjaciele stowarzyszenia Nasze Kalety.

 • 6 grudnia 2015 przekazano pierniczki Hospicjum. Wydarzenie zrelacjonowało Polskie Radio Katowice.

 • 21 grudnia obradował Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Wszystkim Wolontariuszom, Sponsorom i Przyjaciołom Stowarzyszenia, którzy wspierając naszą działalność dodają nam wiary, że nasza praca ma sens, serdecznie dziękujemy za rok wspólnych działań.

 

 Autor artykułu : Tania
 © Copyright Stowarzyszenie Nasze Kalety 2023

Designed by bambynek.com