Artykuły
Galeria
GRA
Losowe zdjęcie
O nas
LinkiEKO.naszekalety.euHISTORIA.naszekalety.eu

Znajdź na stronie
Rozkład jazdy Busa
Pogoda
Goście
Wszystkich gości :   72966

Dziś nas odwiedziło :  152

 
Zajrzyj na nasz profil na FBPo spotkaniu na temat rewitalizacji.

Temat : Po spotkaniu na temat rewitalizacji.

Kategoria :  Głosy z Miasta       Data : 2017-10-23 22:46:52

W dniu 23 października 2017r. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców dotyczące opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023”.

Na spotkaniu przedstawicielka firmy Kreatus Sp. z o.o. zajmująca się opracowaniem dokumentu przybliżyła słuchaczom pojęcie i założenia rewitalizacji. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu zdegradowanego obszarów problemowych dotyczących przede wszystkim sfery społecznej miasta czy gminy. Jednak aby dany obszar mógł zostać zakwalifikowany jako zdegradowany oprócz problemów w strefie społecznej muszą występować dodatkowo problemy jednej z pozostałych badanych stref czyli gospodarczej, środowiskowej czy przestrzenno – funkcjonalnej. Następnie z obszaru zdegradowanego wydziela się obszar rewitalizacji, który będzie objęty wsparciem i będą na nim realizowane działania zapobiegające dalszej degradacji tego terenu.

Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego obszar Gminy Kalety został podzielony według obowiązujących okręgów wyborczych, w których badano stopień nasilenia problemów w każdej ze stref na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta, MOPS-u, Powiatowego Urzędu Pracy, czy Policji. Na prezentacji szczegółowo została omówiona problematyka rewitalizacji, po czym została zaprezentowana mapa obszaru zdegradowanego obejmująca część miejską Gminy Kalety, a następnie mapa obszarów rewitalizacji. Jednak nie zostały przedstawione szczegółowe dane na podstawie których został wyznaczony obszar rewitalizacji, więc nie było możliwości zweryfikowania jakie dokładnie problemy występują na zaprezentowanych obszarach.

Następnie zostały omówione problemy występujące na terenie Gminy do których zaliczono:

- brak integracji pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Kalet,

- brak zatrudnienia dla młodych ludzi, którzy muszą szukać pracy poza granicami Gminy,

- brak miejsc w których młodzi ludzie oraz seniorzy mogli by spędzać wolny czas,

- niewystarczające połączenia komunikacyjne do sąsiadujących miast.

 Jako największy potencjał Gminy Kalety określono jego możliwości turystyczne i rekreacyjne, które jednak powinny zostać bardziej rozwinięte aby przyciągnąć więcej odwiedzających.

Katarzyna Płonka

 Autor artykułu : Katarzyna Płonka
 © Copyright Stowarzyszenie Nasze Kalety 2023

Designed by bambynek.com