Artykuły
Galeria
GRA
Losowe zdjęcie
O nas
LinkiEKO.naszekalety.euHISTORIA.naszekalety.eu

Znajdź na stronie
Rozkład jazdy Busa
Pogoda
Goście
Wszystkich gości :   43673

Dziś nas odwiedziło :  226

 
Zajrzyj na nasz profil na FBRegulamin konkursów Spartakiady

Temat : Regulamin konkursów Spartakiady

Kategoria :  Spartakiada wiedzy i sportu. Im dalej w las tym więcej... wiedzy       Data : 2021-08-01 10:36:11

Prezentuję regulamin konkursów, odbywających się w ramach Spartakiady Wiedzy i Sportu pod hasłem "Im dalej w las tym więcej wiedzy".

 

Regulamin Konkursów w ramach Spartakiady Wiedzy i Sportu pod hasłem "Im dalej w las tym więcej wiedzy"

§1 Postanowienie Ogólne

Organizatorem konkursów jest Stowarzyszenie Nasze Kalety, działające jako Organizacja Pożytku Publicznego i działająca też na portalach społecznościowych  Facebook pod tą samą nazwą.

Konkursy przeprowadzone są online w internecie na Facebookowym fanpagu Stowarzyszenie Nasze Kalety, na Grupie Spartakiada Wiedzy i Sportu a także na stronie www.naszekalety.eu.

O konkursach poinformowano wcześniej w specjalnych wydarzeniach w mediach społecznościowych Facebook. Nagrody sfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkursy odbywać się będą od dnia 2.08.2021 do dnia 28.08.2021 w czasowych odstępach.

Tematyką konkursów jest podniesienie świadomości sportowej, ekologicznej i promocja ginących zawodów.

Data rozpoczęcia i czas trwania danego konkursu zamieszczony będzie na portalu w poście dotyczącym samego konkursu.

§2  Warunki Uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem portalu społecznościowego FB  o nazwie Stowarzyszenie Nasze Kalety

Za osobę fizyczną, zdolną do czynności prawnych uważa się taką, która ukończyła 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w  Konkursie tylko za zgodą swojego ustawowego przedstawiciela lub opiekuna prawnego.

Osoby niebędące fanem naszej strony na FB mogą brać udział jeśli wpierw polubią naszą stronę.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest odpowiedź na pytania konkursowe lub wykonanie zadania konkursowego oraz  zamieszczenie w komentarzu prawidłowej odpowiedzi.

3. Kolejnym warunkiem jest uzyskanie jak najwięcej lajków pod zdjęciem, treścią jeśli w ogłoszonym konkursie będzie to wymagane.

Aby zwiększyć szansę na otrzymanie nagrody, Uczestnik może udostępnić post na swoim profilu lub oznaczyć w komentarzu swoich znajomych, których może poprosić o lajka.

 

§3 Zasady Uczestnictwa

Zabawa konkursowa polega na zaangażowaniu się w odpowiedzi na tematy związane ze Spartakiadą Wiedzy i Sportu

 

Stowarzyszenie Nasze Kalety przeznaczyło  na ten cel po III nagrody na każdy Konkurs, do przekazania  uczestnikom, którzy najbardziej się zaangażują w ogłoszenia konkursowe.

Przekazanie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu dla trzech osób (uczestników konkursu), którzy

  •  polubili dany wpis

  • odpowiedzieli poprawnie na pytanie lub wykonali dobrze zadanie konkursowe,

  •  wyrazili zgodę na udział w konkursie,

  •  zamieścili w komentarzu zdjęcie zadania konkursowego jeśli takowe zadanie będzie ogłoszone, (zamieszczenie zdjęcia  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i publikację zdjęcia)

  •  udostępnili post na swojej stronie lub oznaczyli w komentarzu swoich znajomych celem otrzymania jak najwięcej lajków za swoje zdjęcie lub treści.

Przekazanie nagrody nastąpi po zakończeniu konkursu Uczestnikowi, którzy odpowiedzą prawidłowo na zadane pytanie lub uzyskają jak najwięcej lajków.

W przypadku, gdy więcej osób otrzyma tyle samo polubień, o przyznaniu nagrody będzie decydować najwcześniejsza data polubień lub inna forma wytypowania zwycięzcy np. poprzez ankietę.

 

W kwestiach spornych decydujący głos ma koordynator konkursu. Jego decyzje są nieodwołalne.

 

§4 Przetwarzanie Danych Osobowych i Odpowiedzialność Organizatora.

W celu przekazania nagrody  lub jej wysyłki Uczestnik-Zwycięzca musi podać swoje dane osobowe.

Nagrody nie można wymienić na wartość pieniężną.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w komentarzach.

W razie naruszenia zasad i regulaminu dobrej etyki Facebook Organizator ma prawo usunięcia komentarza i wykluczenie uczestnika z Zabawy Konkursowej.

Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg konkursu.

Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

Wysyłka Nagród tylko na terenie PL

Uwagi i Wnioski dotyczące  Konkursu proszę kierować na stowarzyszenie@naszekalety.eu

 


 Autor artykułu : Alina Matlik
 © Copyright Stowarzyszenie Nasze Kalety 2023

Designed by bambynek.com