Artykuły
Galeria
GRA
Losowe zdjęcie
O nas
LinkiEKO.naszekalety.euHISTORIA.naszekalety.eu

Znajdź na stronie
Rozkład jazdy Busa
Pogoda
Goście
Wszystkich gości :   72269

Dziś nas odwiedziło :  363

 
Zajrzyj na nasz profil na FBNowa strategia LGD

Temat : Nowa strategia LGD

Kategoria :  Aktualności       Data : 2022-08-22 18:36:59

Na zaproszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" wzięłyśmy dzisiaj  - 22 sierpnia 2022 - udział w spotkaniu przedstawicieli sektorów społecznego, gospodarczego i publicznego w Miejskim Domu Kultury.

Spotkanie miało charakter konsultacji, w czasie której, w kameralnym gronie, analizowaliśmy potrzeby rozwojowe, mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia jakie istnieją na naszym terenie, a które mogą wspierać lub zagrażać rozwojowi lokalnej społeczności. Dyskusje w podgrupach wyłoniły szereg szans na rozwój naszej społeczności, a nasze szanse upatrywaliśmy przede wszystkim w napływie nowych środków finansowych w kolejnej perspektywie.

Szanse widzimy  między innymi w:

- położeniu nad rzeką, wzdłuż której można poprowadzić ścieżki rowerowe, edukacyjne i ekologiczne;

- remoncie węzła kolejowego, który umożliwi rozwój połączeń kolejowych z większymi ośrodkami, ułatwi dostęp do miejsc pracy i do ośrodków edukacji;

- rozwojowi innowacyjnych miejsc pracy;

- rozwojowi miejsc noclegowych;

- stworzeniu inkubatora przesiębiorczości młodzieżowej .

Punktów było jeszcze kilka, ale może zostawmy sobie coś na potem.

Prowadzący podzielił nas na kilka grup i w każdej z nich tworzyła się żywiołowa dyskusja. Pozostałe grupy dyskutowały nad słabymi stronami, mocnymi stronami i zagrożeniami.

Uważam, że to bardzo ciekawe i rozwijające szkolenie i bardzo żałuję, że było nas tak mało z Kalet. Gdzie ci wszyscy, którym mieszka się u nas tak źle? Gdzie ci wszyscy krytykanci? Bardzo ciekawy głos przedstawiciela młodego pokolenia, pana Marcina, ale to jedna osoba. Reprezentacja mieszkańców była nikła, nie było też przedstwicieli innych organizacji pozarządowych, senioralnych, sportowych, biznesowych czy młodzieżowych. A szkoda. Może udałoby się stworzyć konstruktywny plan działania na przyszłość, a rzeczywistość kreowaliby mieszkańcy na potrzeby mieszkańców, a nie urzędnicy na potrzeby urzędników. Moim zdaniem urzędnicy patrzą na otoczenie przez pryzmat swoich doświadczeń samorządowych i urzędowych, a to niekoniecznie jest tożsame z doświadczeniami mieszkańców. No, ale może się mylę.

Notabene nie omieszkałam pochwalić się naszym Rodzinnym Grzybobraniem, ponieważ uważam, że to wydarzenie jak mało które wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju jako, że może być wzorcowym przykładem innowacyjnej współpracy wielu płaszczyzn: społecznej ( to my, bo pracujemy wszyscy społecznie) gospodarczej ( bo finansowo wspiera nas lokalny biznes), medialnej ( patronaty medialne Radia Katowice i Tygodnika Gwarek), lokalnej ( angażujemy przedstawicieli rękodzieła, ginących zawodów, sportowców i animatorów), ponadlokalnej ( zapraszamy gości spoza naszej miejscowości), ogólnopolskiej ( partnerem tegorocznej edycji są Lasy Państwowe), a przy tym kulinarnej i artystycznej.  Wiem, nie jestem obiektywna.

W każdym razie bardzo się cieszę, że taka konsultacja miała miejsce i że mogłyśmy wziąć w niej udział. Stowarzyszenie reprezentowałyśmy we trzy Izabela Cogiel-Kocyba, Alina Matlik i ja. Byłyśmy poniekąd reprezentantkami zarówno sektora społecznego, jak i gospodarczego, bo też przecież prowadzimy swoje działalności gospodarcze. Stwórzmy razem Lokalną Strategię Rozwoju :-) .Autor artykułu : Tania
 © Copyright Stowarzyszenie Nasze Kalety 2023

Designed by bambynek.com